top of page

Jak powinno wyglądać tłumaczenie przysięgłe? Co jest a co nie jest tłumaczeniem przysięgłym?Jakie cechy powinno mieć tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie poświadczone zwane obiegowo przysięgłym powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego danego języka i zgodnie z wymogami prawa takie tłumaczenie w formie pisemnej może być sporządzone w postaci:

1. papierowej: wtedy zawiera formułę poświadczającą umieszczoną na końcu dokumentu, pod którą tłumacz składa własnoręczny podpis i opatruje tłumaczenie okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego lub

2. elektronicznej: wtedy zawiera formułę poświadczającą umieszczoną na końcu dokumentu. Poświadczenie tłumaczenia następuje przez użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego uzyskanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Co nie jest tłumaczeniem poświadczonym/ przysięgłym?

Tłumaczeniem poświadczonym nie jest skan ze zeskanowaną pieczęcią i podpisem tłumacza oraz teksty udostępnione w postaci elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Taki dokument nie ma mocy prawnej i jest to tzw. tłumaczenie zwykłe.

Pamiętaj – płacąc za tłumaczenie poświadczone/ przysięgłe żądaj oryginału z pieczęcią tłumacza bądź dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza.


66 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page