Tłumaczenia biznesowe, prawne, finansowe
i urzędowe 

  • LinkedIn Ikona społeczna
  • Facebook Social Icon

Natalia Baraniewicz

Jestem tłumaczem przysięgłym języka bułgarskiego, ekspertem tłumaczeń biznesowych, finansowych i prawnych,

Prezesem Bulgarian Business Institute.

Na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości zostałam wpisana pod numerem TP/1/14.). Posiadam wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń przysięgłych i ustnych. Specjalizuję się w tłumaczeniach biznesowych, finansowych, prawnych i urzędowych.

Od lat działam na rzecz współpracy biznesowej i kulturowej Polski i Bułgarii:

w latach 2011 - 2016  roku jako sekretarz Konsulatu Republiki Bułgarii w Polsce,

a od 2017 roku jako Prezes Bulgarian Business Institute.

 

Usługi

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne z języka bułgarskiego na język polski i z języka polskiego na język bułgarski wszelkich tekstów biznesowych, prawnych, finansowych i księgowych, a także broszur reklamowych, ulotek, katalogów, stron internetowych czy innych tekstów biznesowych.

Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) z języka bułgarskiego na język polski oraz z języka polskiego na język bułgarski, w tym akty wydawane przez USC, świadectwa i dyplomy, dokumenty samochodowe (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, karta pojazdu), dokumenty urzędowe i sądowe, akty notarialne, umowy, statuty, KRS. Także uwierzytelnienie 

gotowych tłumaczeń.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne: symultaniczne i konsekutywne z języka bułgarskiego na język polski oraz z języka polskiego na język bułgarski - zarówno tłumaczenia przysięgłe jak i zwykłe, w tym tłumaczenia w sądach i urzędach, spotkania biznesowe oraz inne wydarzenia wymagające udziału tłumacza ustnego. 

 
 

Tłumaczyłam między innymi dla:

oraz dla: 

Ambasadora Republiki Bułgarii w RP

Festiwalu Filmów Górskich
Konsulatu Republiki Bułgarii

Metropolitan EAD (operatora metra w Sofii)
Ministra Spraw Zagranicznych Bułgarii    

Miasta Plovdiv
Muzeum Łazienki Królewskie

Politechniki Krakowskiej

Polskiego Instytutu w Sofii

Prezydenta Miasta Wrocławia                

Stowarzyszenia Podaj Rękę

Wojewody Dolnośląskiego          

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Zobacz także:

Zrzut ekranu 2019-02-02 o 11.58.07.png

Zrozumieć

Bułgarię

Zrzut ekranu 2019-02-01 o 22.40.21.png